Magický svet Elastion

Registráciaecho 'Pri registrcii a zadvan mena, ktor budete pouva na Elastione, zadvajte fiktvne men, ktor bud obsahova meno a priezvisko. Zakzan s men, ktor pochdzaj z knh a filmov ako je Harry Potter, Pn prsteov a podobne. Ak sa nhodou priezvisko alebo meno ktor ste si pri registrcii zvolili u bude na Elstione vyskytova, budete poiadan o jeho zmenu, prpadne ak sa dohodnete s pvodnmi nositemi mena, budete si ho mc ponecha. (Prklad fiktvneho mena: Stiorel Franker) Vek vaej postavy nie je nim limitovan ani obmedzovan. Mete si vytvori prbeh ako diea, pubertiak alebo dospelk. Je to len na Vs. Mete zska povolanie v rmci ministerstva, dediny alebo ma fiktvne povolanie. Po prchode na strnku sa mete poksi o prijatie do jednej zo pecilnych rs (Elf, Vlkolak, Anjel, Dmon, Upr). Veku a charakteru svojej postavy samozrejme muste prispsobi aj jej histriu a rove magickch schopnost. akujeme za pochopenie!';

Login: ?
Meno: ?
Heslo: ?
Overenie hesla: ?
Mail: ?
Slovo: ?
Popis postavy: ?