Magický svet Elastion

Pravidlá


Každý hráč je povinný prečítať a dodržiavať pravidlá stránky. Ich neznalosť neospravedlňuje.

Pravidlá registrácie 

1.) Meno vašej postavy by malo obsahovať najviac tri mená: krstné meno a priezvisko plus meno, ktoré ste zdedili po matke/otcovi, birmovné meno... Alebo jednoducho meno, ktoré vás vystihuje.
       1,a) Nesmie to byť značka nejakého nápoja, potravín, kondómov, vložiek, šatstva, notebookov a podobne... 
      1,b) Tituly rovnako nie sú povolené (Lady, Princ, Sir, Madam, atď) 
      1,c) Mená z kníh, seriálov, filmov atď. ako HP, LOTR, VA alebo VD, SN... 
      1,d) Priezviská, ktoré sa už nachádzajú v mennom zozname (ak si omylom takéto meno dáte, bude potrebné, aby ste si ho zmenili na iné, ak sa nedohodnete s pôvodným majiteľom priezviska inak. Zmena mena bude samozrejme bezplatná). 
      1,e) Mená končiace sa koncovkou –ová 
      1,f) V prípade, že sa registrujete s krstným menom, ktoré už niekto má (napríklad Sansa), budete nútený si toto meno zmeniť v prípade, že osoba, ktorá sa už takto volá, od vás bude zmenu mena vyžadovať.

2.) Každá fyzická osoba, si môže vytvoriť len 
JEDNO konto (t.j. jednu postavu), ktorá bude hlavná a za ktorú bude hrávať a rozvíjať si tak svoj príbeh.

3.) Prijímanie prebieha priebežne.

4.) Každá osoba dostane pri zaregistrovaní rasu človek, no neskôr ju môže zmeniť a vybrať si rasu spomedzi 5 špeciálnych. (Anjel, Démon, Elf, Vlkolak, Upír.)


Pravidlá stránky

1. Na Elastione existuje určitá hierarchia pozícií, ktorú je nutné rešpektovať avšak zároveň sme si všetci napriek týmto pozíciám rovní. Akékoľvek vyvyšovanie sa, ponižovanie, urážanie, osočovanie či iné agresívne (rasistické, homofóbne...) prejavy voči komukoľvek na stránke sú neprípustné a budú potrestané strhnutím 30 bodov a minimálne trojdňovým banom, podľa závažnosti previnenia. V prípade hrubého porušenia pravidla nastáva tiež odobratie privilégií (pozície prefekta či pracovnej pozície), prípadne zmazanie. Veci sa vždy dajú riešiť aj slušne.

2. Používanie vulgarizmov je prísne zakázané. Potrestané bude strhnutím 15 bodov, pri ďalšom nerešpektovaní tohto pravidla banom na dva dni.

3. Uverejňovanie linkov je povolené bez opýtania sa, avšak linky s nevhodným obsahom (pornografický, sexuálny, týranie ľudí či zvierat, priveľmi brutálne zábery) bude takéto konanie potrestané písomným banom minimálne na tri dni.

4. Každý užívateľ je povinný poznať a dodržiavať pravidlá i ostatných súčastí Elastionu (knižnica, oddelenie ministerstva...) a to v prípade keď je na svojej postave, ale i keď práve používa niektorú z rpg postáv.

5. Miestnosti Nádvorie, Veľká sieň, Obytná štvrť, Nemocničné krídlo, Kaviareň u jednookej bosorky a Penzión slúžia výhradne na hranie RPG. Na komunikáciu je vytvorená špeciálna miestnosť s názvom Chat. Je zakázané v hracích miestnostiach vykonávať inú činnosť okrem hrania rpg. Porušenie tohto pravidla bude riešené najskôr napomenutím(kick), následne strhnutím 10 bodov, pri opakovaní 24 hodinovým banom.

6. Rušenie cudzej RPG (odhlasovanie sa v hracích miestnostiach ak niekto iný hrá, smajlíky, konverzovanie) je podobne ako v predchádzajúcom pravidle riešené najskôr napomenutím, následne strhnutím 10 bodov a pri nerešpektovaní možné udeliť 24 hodinový ban.

7. RPG zobrazujúce samotný sexuálny akt či priamo súvisiace sexuálne praktiky je povolené hrať JEDINE v chate Penzión, kde je hráč potvrdí, že je starší ako 18 rokov. Toto platí pre všetkých užívateľov stránky. V prípade porušenia pravidla bude odmenou trest aký určí kompetentná osoba a BAN na minimálne tri dni, v závislosti od posúdenia závažnosti previnenia. Rovnako budú potrestané aj konverzácie v chate, ktoré by mohli byť považované za šírenie pornografie alebo ohrozovanie mravnej výchovy mládeže.

8. Nedávajte prihlasovacie údaje k svojim účtom iným osobám. V prípade, že sa to stane a táto osoba cez vaše konto poruší pravidlá, dostane sa vám adekvátny trest za daný priestupok a k tomu ešte aj strhnutie 15 bodov za to, že ste prístup ku svojmu kontu zverili inej osobe.

9. Je tiež zakázané akýmkoľvek spôsobom obťažovať ostatných (na ploche či súkromne), znepríjemňovať im existenciu a fungovanie na stránke, floodovať v chate. Tieto priestupky budú potrestané na základe uváženia kompetentných osôb.

V mene všetkých „obyvateľov“ Elastionu vás prosíme, aby ste sa k druhým správali tak, ako chcete aby sa oni správali k vám, chovajte sa slušne a všetky záležitosti sa snažte riešiť pokojne, s chladnou hlavou, toleranciou a dávkou empatie. Ak chcete aby niečo bolo súkromné, riešte to súkromne, nie na ploche, ak si potrebujete vydebatovať nejaké nedorozumenie alebo nezhodu, použite sovy alebo rpčky. Predídete tak zbytočnému trestu a aj vyvolaniu nezhôd v rámci celej stránky. 


Pravidlá RPG 

Čo je RPG
Role playing game. To znamená hranie rolí, u nás tiež známe ako hra na hrdinov.

Ako hrať RPG
Hrdinom je vaša postava. Zamyslite sa nad jej výzorom, povahou i históriou. Čím hlbšie sa so svojou postavou zoznámite, tým jednoduchšie bude sa do nej vcítiť a tým vierohodnejšie a zaujímavejšie budú vaše hry.
Tieto hry prebiehajú v chatoch v reálnom čase a sú absolútne v rukách vás ako hráčov (samozrejme musia byť založené na existujúcich reáliách sveta Elastionu). Do deja vám priamo nik ďalší nezasahuje. Je potrebné len dodržiavať formu písania RPG a vyhnúť sa známym RPG chybám.


Konvencie písania RPG
Na Elastione je štandardom hrať v prítomnom čase tretej osoby. Hviezdičkami sa ohraničuje všetok text popisujúci dej, myšlienky a okolnosti. Priama reč potom ostáva mimo hviezdičiek.
Čo sa rozsahu príspevkov týka, nie je daná žiadna norma. Niekto má radšej stručnejšie, dynamickejšie hry, iný obľubuje rozsiahle a veľmi detailné príspevky. Závisí vyslovene od preferencie, hoci je vždy dobré snažiť sa do prejavu vložiť kus kreativity a osobnosti.

Príklad: *Detektívnym pohľadom si premeria svoju sestru. Kuje niečo? Snaží sa ujsť von oknom? Rozhodne nevyzerá ako štandardný, pokojný tínedžer bez krivých úmyslov. A on sa dnes nudí dostatočne na to, aby na seba zobral rolu poctivého brata dohliadajúce na poslušnosť mladších členov rodiny.* Žerú ťa zase mrle, Celinda? *Zavolá na ňu napokon z obývačky, naťahujúc krk div nie za roh, aby na ňu do haly poriadne dovidel.*

Chyby, ktorým sa treba vyhnúť

God-moding
Ovládanie cudzej postavy. Vo vlastnom príspevku môžete vykonávať akcie a myslieť výhradne za svoju postavu a teda nechať spoluhráčovi slobodu v rozhodovaní sa, ako zareaguje.

Ukážka chyby:
Anton: *So srdcom rozbúchaných od opadnutého napätia, konečne na ňu pozrie a dovolí si pri tom zrakom odhaliť všetku svoju náklonnosť.* Mohla si aspoň naznačiť, že nie som jediný s nie celkom nevinnými úmyslami.* Zoširoka sa na Katju usmeje a vezme ju do náručia. Až sa mu lýtka rozbrnia, keď ucíti, ako sa mu prítulne skrúca na ramene a hľadá si pohodlné mieto.*

Ako by to malo vyzerať:
Anton: *So srdcom rozbúchaných od opadnutého napätia, konečne na ňu pozrie a dovolí si pri tom zrakom odhaliť všetku svoju náklonnosť.* Mohla si aspoň naznačiť, že nie som jediný s nie celkom nevinnými úmyslami.* Zoširoka sa na Katju usmeje a vezme ju do náručia.*
Katja: *Na perách jej zasvieti nezbedný úsmev, ktorý sa však rýchlo roztopí na spokojný, keď sa ocitne v jeho náručí. Spokojne sa pomrví a začne si hľadať na jeho ramene pohodlné miesto, ktoré jej dovolí trochu sa potešiť vôňou jeho kolínskej.*

Metagaming
Čítanie myšlienok cudzej postavy. Pokiaľ postava vášho spoluhráča o niečom premýšľa alebo jej po rozume chodia uštipačné poznámky na účet tej vašej, viete o tom len vy ako hráč, vaša postava rozhodne nie. Je teda absolútne vylúčené, aby na takéto myšlienkové procesy nejako reagovala. Rovnako nie je možné takéto informácie neskôr v hre používať ako fakty, pretože ich vaša postava nemá odkiaľ poznať.

Ukážka chyby:
Dona: *Znechutene sa na toho krpca pozrie. Dávno nedostala blbší nápad, než ísť pre drobný zárobok strážiť krpaté deti. Ani najesť sa nevieš kultúrne, ty malý parazit. Až sa pri tej myšlienke prichytí, ako sa jej krivia ústa. Otravné deti. A špinavé k tomu, keď sa pokúšajú zjesť niečo s omáčkou. Najbližšiu hodinu ale nemá na výber, musí s ním pri tom stole sedieť a pretrpieť to.*
Mika: *Zdesene na pestúnku vyvalí oči.* Ja nie som žiaden parazit!* Ublížene si začne rukávom otierať ústa v snahe zachytiť akékoľvek mazance, čo sa tam mohli v priebehu večera objaviť.* Poviem to na teba mame!* Zajačí na ňu nie ďaleko od histórie a začne sa zoškrabovať zo stoličky dole.*

Ako by mala reakcia vyzerať:
Mika: *Dvihne k pestúnke mĺkvy pohľad. Je to už hodná doba, čo neprehovorila. Až sa pri nej trasie, zrejme mu aj lyžica párkrát ušla kúsok ďalej od želaného ústneho otvoru.* Čo sa deje? *Spýta sa jej podozrievavo, keď zbadá jej krivý výraz.*

Mary Sue / Gary Stu
Tvorba príliš dokonalej postavy. Taká všetko ovláda, všetko vie a všade bola. Z každej situácie vyjde víťazne a bez akejkoľvek fyzickej či psychickej poškvrny. Vyvarujte sa takýchto postáv. Nepôsobia realisticky a zabíjajú záujem i zážitok spoluhráča. Vždy sa snažte zamyslieť, aké slabiny, chyby či pochybnosti o sebe samom vašej postave prislúchajú.

Priveľká dráma
Hranie prehnaných tragédií za účelom prinútenia okolitých hráčov zakročiť a venovať vám pozornosť. Ako príklad sa dá uviesť situácia, kedy sa so svojou postavou zrútite pri jazere, nariekajúc ako vás nikto nemá rád a svet je zlý, načo príde pokus o samovraždu utopením. Pokiaľ je toto správanie hnané vyslovene snahou zaujať, obyčajne dosahuje opak a míňa sa účelu hrania RPG.Vedenie stránky si v prípade potreby vyhradzuje právo akokoľvek zmeniť tieto pravidlá. Všetky zmeny budú oznámené.

Pravidlá boli naposledy aktualizované: 1.6. 2016